Historien bak Nordhagen

Thor Anders Nordhagen trådde sine barnesko i idylliske Nordhagen i Sandvika. Gutten vokste opp og ble med tid og stunder overingeniør Nordhagen. Thor hadde sterke bånd til stedet der han vokste opp og bodde i sitt voksne liv, og da han skrev sitt testamente donerte han Nordhagen til en stiftelse, med ønske om at det skulle utvikles aldersboliger på tomta.

På bildet ser du Thor Nordhagen som sitter i barnevogna.

Stiftelsen Ottestad Aldersboliger:
• Ottestad Aldersbolig ble etablert i 1996 som en ideell stiftelse og er registrert i enhetsregisteret og stiftelsens-registret
• Stiftelsen betaler ikke skatt. Ingen kan ta ut utbytte fra en ideell stiftelse og alt forblir der
• Thor Nordhagen testamenterte sitt bo/eiendom til Ottestad Aldersbolig med vilkår
• Stiftelsen har gjennomført en regulering av eiendommen til boligformål/allmennyttige formål
• Boligene skal iht testamentet bebos av beboere i alderne 55+
• Nordhagen Seniorboliger AS skal forestå utbyggingen – selskapet eies av Stiftelsen og Utstillingsplassen

Grønt boliglån

Nordhagen kvalifiserer til Grønt Boliglån hos SpareBank 1 Østlandet.

Visste du at du får ekstra gunstige betingelser dersom du kjøper en energieffektiv bolig?
Leilighetene i Nordhagen tilhører energimerke A, og oppfyller dermed kravet for grønt boliglån. Du får hjelp og råd gjennom hele prosessen og ekstra god rente på lånet ditt.

Kjøper du bolig energimerket A eller B kan du få god rente på grønt boliglån.

Dobbeltboligforsikring

Redd for å bli sittende med doble utgifter? I Nordhagen får du dobbeltboligforsikring!

En tryggere bolighandel
En dobbeltboligforsikring gir deg bedre tid til å selge din nåværende bolig. I Nordhagen er denne forsikringen inkludert når du kjøper bolig, og den betales av selger. Du slipper stress og doble utgifter, og kan slå til på ny bolig før du har solgt din gamle.
Forsikringen har ingen egenandel, kun en karenstid på 3 måneder.

Dekker ekstra kostnader
Forsikringen dekker faktiske ekstra boligkostnader med inntil kr 15 000 per måned i inntil 9 måneder, dersom du ikke får solgt din gamle bolig før overtakelse av den nye.
Dette omfatter netto rentekostnader og faktiske ekstra boligkostnader ved usolgt bolig (felleskostnader, boligforsikring, oppvarming/strøm og kommunale avgifter). Ta kontakt så forteller vi deg mer.

Ta kontakt